NASZE REALIZACJE

PROJEKTOWANIE TO NASZA PASJA

W Y K A Z
ważniejszych kontraktów zrealizowanych w latach 2016-2017 oraz realizowanych w 2018r.

Realizacja 2016-2017:

Planeta Sp. z o. o.
Warszawa, ul. Zdziarska 21
– nadzór i koordynacja robót wykonywanych przez Zleceniodawcę i jego Podwykonawców na zadaniach: „Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km”.

Gminy Wieliszew
Wieliszew, ul. Modlińska 1
– opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID w ramach zadania: „Most na kanale Komornickim łączącym ulice Wspólną i Łąkową w Komornicy – koncepcja i projekt”.

Powiat Ostrołęcki
Ostrołęka, Plac Bema 5
– opracowanie dokumentacji projektowej dla „Przebudowy drogi powiatowej Nr 2553W Łątczyn – Dzbenin – Troszyn od km 0+000 do km 0+795 wraz z przebudową skrzyżowania w km 1+721 strona lewa i zjazdem na działkę nr 438 długości 300 m” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
– opracowanie dokumentacji projektowej dla „Rozbudowy drogi powiatowej Nr 4403W od drogi nr 8 – Tyrzyn – Brańszczyk- Niemiry – Knurowiec – Długosiodło – Ostrołęka od km 17+944 do km 24 + 238” wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.
– opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla przebudowy drogi
powiatowej Nr 2519W Kadzidło – Łyse – Łączki od km 12+140 do km 16+694 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Miasto i Gmina Serock
Serock, ul. Rynek 21
– opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ulicy Warszawskiej i ulicy Pułtuskiej w Serocku – Wierzbicy w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w Serocku”.

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie
– aktualizacja dokumentacji projektowej dla „Budowa mosty drogowego na rzece Świder w miejscowości Otwock wraz z dojazdami”, wraz z uzyskaniem decyzji ZRID.

Realizacja 2018:

Gmina Radzymin
Radzymin, Plac T. Kościuszki 2
– opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID dla zadania „Budowa drogi północnej na odcinku od skrzyżowania ulicy Przemysłowej z ulicą Weteranów do skrzyżowania ulicy Żołnierskiej z ulicą Wyszyńskiego w Radzyminie:

Zadanie I: Rozbudowa ulicy Przemysłowej na odcinku od ulicy Weteranów do ulicy Mokrej w Radzyminie.

Zadanie II: Rozbudowa ulicy Żołnierskiej na odcinku od ulicy Mokrej do ulicy Wyszyńskiego w gminie Radzymin.

– opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Przebudowa dróg w gminie Radzymin”:

Część I: Przebudowa ulicy 1 Maja w Radzyminie, z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Część II: Rozbudowa ulicy Komunalnej i fragmentu ulicy Słonecznej w Radzyminie, z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Część Iii: Przebudowa ulicy Wierzbowej w Radzyminie, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.